نارضایتی کارگران کاشی گیلانا از سر گرفته شد

کارگران کاشی گیلانا که طی چهار ماه گذشته حقوق دریافت نکرده‌اند، در اعتراض به بی‌توجه‌ای مدیران کارخانه به پرداخت مطالباتشان معترضند.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از ایلنا، از دو ماه پیش ۱۶۸ کارگر این واحد صنعتی نسبت به پرداخت نشدن ۴ ماه مزد پرداخت نشده سال جاری و وضعیت نامعلوم ۱۶ ماه مطالبات مربوط به سالهای ۸۹ تا دی ماه سال ۹۳ معترضند.

به گفته یکی از کارگران کاشی گیلانا او و همکارانش در نتیجه فشارهای ناشی از بحران مالی که با آن دست به گریبانند به همراه نمایند گان کارگری مستقردر کارخانه چندین بار بصورت دسته جمعی به دفا‌تر مسئولان شهرستانی مراجعه کرده‌اند اما هنوز هیچ توجهی به خواسته‌هایمان که حداقل پرداخت یک ماه ازمعوقات مزدیمان است، نشده است.

در مورد کارگران بازنشسته این واحد نیز گفته می‌شود که تعداد ۱۲۰ نفر از کارگران این کارخانه که از سال ۹۰ تا هم اکنون بازنشسته شده‌اند هنوز موفق به دریافت سنوات پایان کار خود را از کارفرما نشده‌اند.

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *