مزد ۷۰۰ هزار تومانی طنز تلخ جامعه کارگری است

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *