هفت درصد از جمعیت شهرستان دزفول بی سواد هستند

 هفت درصد از جمعیت شهرستان دزفول از نعمت سواد محروم هستند که این افراد غالبا در مناطق حاشیه ای و روستایی دزفول ساکن هستند.

 به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از مهر ،شیرین صحرایی با بیان اینکه نهضت سواد آموزی دزفول حدود دو هزار نفر را تحت پوشش آموزشی خود دارد، عنوان کرد: به طور کلی هفت درصد جمعیت شهرستان دزفول از نعمت سواد محروم هستند که این افراد غالبا در مناطق حاشیه ای و روستایی دزفول ساکن هستند.

 وی اظهار کرد سه هزار اولیای دانش آموز بی سواد و کم سواد در سطح شهرستان دزفول وجود دارد.

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *