٨۵هزار بازنشسته فولاد سه ماه بدون حقوق

٨۵هزار نفر از بازنشسته های تحت پوشش صندوق بازنشسنگی فولاد بیش از سه ماه است که حقوقی دریافت نکرده اند.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از روزنه، موقعیت اقتصادی بازنشسته ها در دولت روحانی روز بروز بدتر میشود. روزنه های زندگی امن دوره بازنشستگی مسدود شده و چالش چند میلیون نفر از کارگران و کارمندان زن و مرد بازنشسته برای بقا و حق حیات با دولت روحانی، حادتر شده است.
٨۵هزار نفر از بازنشسته های تحت پوشش صندوق بازنشسنگی فولاد بیش از سه ماه است که حقوقی دریافت نکرده اند.
بحران مالی و کمبود نقدینگی در صندوق بازنشستگی فولاد بیش از سه سال شروع شد. نتیجه برای هشتاد و پنچ هزار بازنشسته ، سخت تر شدن شرایط معیشتی، با دریافت نکردن حقوق هایشان شده است. از سوی دیگر عدم پرداخت هزینه های درمانی بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی فولاد، روند ارائه خدمات درمانی را با مشکلات عدیده ای مواجه کرده است.
بازنشستگان فولاد حقوق خرداد، تیر، مرداد و شهریورماه را با تاخیر دریافت کرده اند. در شرایطی آذر ماه هم به اتمام رسیده، ده ها هزار نفر از بازنشستگان بیش از سه ماه است حقوقی دریافت نکرده اند و به آنها اعلام شده بودجه پرداخت مهر و آبان را ندارند.

یکی از اعضای کانون های فولاد چالش نقدینگی برای ٨۵هزار بازنشسته را به این شکل بیان کرده است؛« شوکت الله آزادی، نماینده کانون‌های فولادی و معدنی کشور در گفت و گو با خبرنگار جماران با اشاره به این که دست بازنشستگان به حقوق مهر و آبان نرسیده و نمی رسد، گفت: صندوق بازنشستگی فولاد تاکید دارد که پول لازم برای پرداخت حقوق بازنشستگان را ندار».

حقوق سه ماه ٨۵ هزار بازنشسته فولاد پرداخت نشده. بازنشسته ها خواهان حقوق های خود شده اند، میگویند «صندوق بازنشستگی» خالی شده! ادعای دولت و مجلسی ها توجیه گر شرایط و موقعیت صندوق های بازنشستگی است. میگویند؛ ۲۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت مطالبات بازنشستگان فولاد اختصاص یافته که تنها ۳۰۰ میلیارد تومان منابع در اختیار این صندوق قرار داده شده و این مدیرعامل صندوق است که از پرداخت مابقی این مبلغ جلوگیری می‌کند. مدیر عامل کسی نیست جز یکی از صدها دست اندرکار اولیگارشی صندوق های بازنشستگی و تامین اجتماعی از سنخ مرتضوی ها که میلیاردها تومان از این صندوق ها را دزدیده اند.

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *