اعتراض کارگران پیمانی شهرداری سنندج

کارگران پیمانی شهرداری سنندج برای چندمین بار دست به تجمع اعتراضی زدند.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران ، روز پنجشنبه ۱۷دی ۹۴، کارگران پیمانی شهرداری سنندج به دلیل عدم دریافت حقوقشان به مدت ۵ ماه متوالی مقابل شهرداری این شهر تجمع کردند.

لازم به ذکر است که این کارگران در ۵ آبان ماه  سال جاری نیزدر اعتراض به پرداخت نشدن حقوق سه ماه خود،  حق سنوات و عیدی سالهای ۹۲و۹۳  تجمع کرده و خواستار مطالبات خود شده بودند.

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.