ضرب وشتم و شکنجه یک زندانی عادی در زندان مرکزی زاهدان

یک زندانی عادی محبوس در زندان مرکزی زاهدان از سوی مسئولین زندان تحت شکنجه فیزیکی قرار گرفته است.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، مسئولین زندان زاهدان یک زندانی عادی را به دلیل شکایت از وضعیت نامساعد زندان به هیئت بازدیدکننده، به مدت ۹ روز در قرنطینه مورد شکنجه و ضرب و شتم قراردادند.

روز پنجشنبه، ۱۵ بهمن ۱۳۹۴، هیئتی از قوه قضاییه با مراجعه به بند ۴ زندان مرکزی زاهدان از زندانیان عادی درخواست می‌کنند که مشکلات زندان را مطرح کنند. در پی این نظرخواهی، یک زندانی عادی به نام «می‌ر شاه» به این هیئت مراجعه می‌کند و مشکلات موجود در زندان ازجمله عدم درمان زندانیان، قطعی ممتد آب زندان، رفتارهای نامناسب مأموران زندان با زندانیان، وضعیت بد بهداشتی و ازدحام بسیار زیاد در سلول‌ها را بیان می‌کند.

این زندانی عادی پس از بازگشت به بند از سوی رئیس بازرسی زندان به دلیل مطرح کردن مشکلات با بازدیدکنندگان زندان تهدید و به قرنطینه زندان مرکزی زهدان منتقل می‌شود. مأموران زندان در قرنطینه زندان مرکزی زهدان وی را مورد ضرب و شتم و شکنجه شدید قرار می‌دهند به‌طوری‌که تمامی بدن وی دچار جراحات شدید شده است. پس از سپری کردن ۹ روز در قرنطینه، روز شنبه ۲۴ بهمن‌ماه این زندانی با ویلچر به بهداری زندان منتقل می‌شود. پزشکان بهداری زندان مرکزی زاهدان وضعیت جسمانی وی را وخیم اعلام کرده‌اند.

«می‌ر شاه» زندانی عادی محبوس در زندان مرکزی زاهدان، محکوم‌به ۴ سال زندان می‌باشد که از ۴ ماه پیش محکومیتش به پایان رسیده است اما همچنان به‌صورت غیرقانونی در زندان نگه‌داری می‌شود.

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *