دردهای بهداشتی سیستان و بلوچستان/ گزارش تصویری

هوای سیستان و بلوچستان غبار آلود است، مردم با فاضلاب خانه هایشان یک جا زندگی می کنند، برخی از آنها در معدوم کردن زباله ها مستاصل اند، بیمار می شوند و دردشان را با داروی دست فروشان درمان می کنند.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از مهر، در ادامه تصاویری از مناطق مختلف سیستان و بلوچستان را ببینید:

داروهای درمان در منزل یکی از اهالی روستای سیستان و بلوچستان. بیمار از ناحیه پا بعلت کشاورزی مداوم در مزارع آسیب دیده بود.

۱۲۹۱۶۸۳۳_۹۷۹۲۹۷۸۹۸۸۱۲۴۳۳_۷۶۰۹۸۵۲۵۹۷۳۱۸۷۱۳۵۳۴_o-2

درد شدید و عدم درمان زن بعلت فقر و محرومیت در یکی از روستاهای اطراف زابل.

۱۲۹۷۳۰۳۲_۹۷۹۲۹۷۹۴۲۱۴۵۷۶۲_۳۷۵۶۴۲۳۱۹۱۱۸۸۲۰۱۱۵۲_o
زن نابینا بعلت قند بالا و بیماری آسم و عدم مراجعه به پزشک بعلت فقر و محرومیت در یکی از روستاهای زابل.
۱۲۹۷۱۰۶۹_۹۷۹۲۹۷۸۷۸۸۱۲۴۳۵_۶۲۸۴۸۸۶۱۰۷۸۹۷۹۶۵۹۹۷_o
تخلیه آب فاضلاب منزل در معابر روستایی و ایجاد آلودگی و عفونت برای اهالی روستا.
۱۲۹۶۸۱۲۶_۹۷۹۲۹۸۰۳۵۴۷۹۰۸۶_۸۴۵۷۷۵۴۱۷۸۲۱۵۸۰۲۳۱۹_o
شستشوی فرش با آبهای آلوده اطراف زمین های کشاورزی بعلت کمبود شدید آب و خشکسالی های سالهای دور
۱۲۹۰۹۴۳۹_۹۷۹۲۹۸۲۲۲۱۴۵۷۳۴_۶۲۳۴۸۵۹۰۰۱۹۳۹۳۵۶۷۸۲_o
سگ ولگرد و هار در حومه شهر زابل و روستاهای اطراف
۱۲۹۷۳۳۹۱_۹۷۹۲۹۸۱۹۸۸۱۲۴۰۳_۵۹۱۲۵۳۵۵۳۸۴۷۴۲۰۶۷۴_o
شستشوی البسه خانگی و تخلیه آب آلوده در معابر عمومی
۱۲۹۶۱۲۳۴_۹۷۹۲۹۸۲۵۸۸۱۲۳۹۷_۴۹۲۲۹۸۲۷۷۵۴۵۲۷۱۰۶۶_o
فروش طیور زنده در معابر عمومی شهر زابل
۱۲۹۶۷۴۳۷_۹۷۹۲۹۹۹۲۲۱۴۵۵۶۴_۵۴۴۶۲۸۶۵۵۷۸۷۲۵۳۶۲۷_o
گسترش بوی متعفن و آلودگی شدید زیست محیطی برای اهالی روستای گزموم سیستان و بلوچستان از کارخانه های تولید ایزوگام و قیر
۱۲۹۶۷۳۴۰_۹۷۹۲۹۸۳۲۵۴۷۹۰۵۷_۵۴۷۲۹۵۷۴۹۴۶۴۱۴۵۸۱۰۰_o
آلودگی زیست محیطی و بیماری دام در منازل روستای سیستان و بلوچستان
۱۲۹۷۳۲۶۶_۹۷۹۲۹۸۳۵۸۸۱۲۳۸۷_۲۶۸۹۴۱۳۶۳۷۱۷۳۷۵۵۸۷۲_o
ورود فاضلاب خانگی به محل زندگی روستائیان سیستان و بلوچستان و آلودگی شدید زیست محیطی و ایجاد بیمارهای عفونی
۱۲۹۰۱۵۳۳_۹۷۹۲۹۸۴۷۲۱۴۵۷۰۹_۵۷۸۴۴۵۱۴۲۴۹۱۶۴۴۴۴۴۶_o
ازدواج فامیلی و فرزندان کم توان ذهنی و جسمی از مهمترین مشکلات مردم سیستان و بلوچستان بر اثر عدم آگاهی و اطلاعات عمومی و پیشگیری است.
۱۲۹۷۷۲۸۳_۹۷۹۲۹۸۵۰۵۴۷۹۰۳۹_۴۷۰۲۳۳۱۹۹۸۰۸۴۹۴۴۷۸۴_o
شیوع بیماریهای عفونی به دلیل عدم رعایت موارد بهداشتی در محیط زندگی و بیماری کودکان و عدم مراجعه به پزشک معالج به دلیل فقر مالی
۱۲۹۵۷۶۸۲_۹۷۹۲۹۸۴۸۲۱۴۵۷۰۸_۳۹۳۱۵۵۰۰۰۸۶۹۷۰۵۴۱۰۵_o
ازدواج فامیلی و فرزندان کم توان ذهنی و جسمی از مهمترین مشکلات مردم سیستان و بلوچستان بر اثر عدم آگاهی و اطلاعات عمومی و پیشگیری است.
۱۲۹۶۷۹۵۵_۹۷۹۲۹۸۵۱۲۱۴۵۷۰۵_۷۴۴۶۷۴۳۱۰۰۰۶۲۳۱۲۸۳۴_o
ازدواج فامیلی و فرزندان کم توان ذهنی و جسمی از مهمترین مشکلات مردم سیستان و بلوچستان بر اثر عدم آگاهی و اطلاعات عمومی و پیشگیری است.
۱۲۹۰۹۵۷۶_۹۷۹۲۹۸۵۷۸۸۱۲۳۶۵_۹۰۵۹۳۶۷۷۸۸۶۱۳۴۵۱۵_o
شیوع بیماریهای تنفسی و آسم در بین مردم محروم سیستان و بلوچستان بعلت عدم رعایت بهداشت عمومی و بادهای ۱۲۰ روزه
۱۲۹۷۳۲۷۶_۹۷۹۲۹۸۵۸۸۸۱۲۳۶۴_۸۲۰۳۵۶۱۲۵۹۶۲۷۹۳۶۸۶۲_o
تخلیه فاضلاب شهری در کانالهای آب مزارع کشاورزی روستاهای اطراف زابل
۱۲۹۶۱۱۴۴_۹۷۹۲۹۹۰۲۵۴۷۸۹۸۷_۷۸۸۰۱۸۰۷۰۰۴۰۵۸۰۹۹۹۶_o
حجم انبوهی از زباله جمع آوری نشده در روستاهای اطراف سیستان و بلوچستان و شیوع بیمارهای عفونی در بین مردم منطقه
۱۲۹۵۷۵۵۵_۹۷۹۲۹۹۱۰۲۱۴۵۶۴۶_۸۸۵۹۶۸۷۷۲۱۰۲۵۲۶۸۱۰۵_o
شیوع بیماریهای تنفسی و آسم در بین مردم محروم سیستان و بلوچستان بعلت عدم رعایت بهداشت عمومی و بادهای ۱۲۰ روزه
۱۲۹۰۱۴۹۶_۹۷۹۲۹۹۱۲۵۴۷۸۹۷۷_۴۸۵۹۰۶۷۴۹۸۲۷۲۸۰۵۰۵۹_o
بعلت خشکسالی و کمبود آب مناسب برای زمینهای کشاورزی اهالی منطقه سیستان و بلوچستان با شکستن لوله های فاضلاب شهری آب آلوده را وارد زمینهای کشاورزی می کنند. این امر باعث آلودگی شدید محصولات و مردم شده است.
۱۲۹۰۹۶۷۹_۹۷۹۲۹۹۱۶۲۱۴۵۶۴۰_۴۹۱۵۴۸۰۷۵۲۴۸۹۷۰۸۱۹۳_o
شیوع بیماریهای تنفسی و آسم در بین مردم محروم سیستان و بلوچستان بعلت عدم رعایت بهداشت عمومی و بادهای ۱۲۰ روزه
۱۲۹۷۳۱۳۰_۹۷۹۲۹۹۱۹۸۸۱۲۳۰۳_۳۳۴۸۰۲۱۵۴۹۶۰۸۵۲۶۱۱۴_o
ازدواج فامیلی و فرزندان کم توان ذهنی و جسمی از مهمترین مشکلات مردم سیستان و بلوچستان بر اثر عدم آگاهی و اطلاعات عمومی و پیشگیری است.
۱۲۹۰۱۳۶۹_۹۷۹۲۹۹۲۴۸۸۱۲۲۹۸_۸۸۷۰۲۶۳۳۸۷۹۵۱۸۷۳۹۲۴_o
انباشت بسیار زیاد زباله و آلودگی شدید زیست محیطی در حومه شهر زابل و قبرستان شهر
۱۲۹۱۶۳۵۳_۹۷۹۲۹۹۴۴۲۱۴۵۶۱۲_۸۳۵۹۳۲۸۳۶۸۶۸۵۷۵۲۶۴۵_o
ورود دام به منطقه انباشت زباله شهری و آلودگی دام و شیوع بیماریهای عفونی دام و انسان
۱۲۹۷۳۵۵۰_۹۷۹۲۹۹۶۲۲۱۴۵۵۹۴_۸۸۷۴۴۱۰۵۰۴۸۰۰۳۴۴۱۹۰_o
ازدواج فامیلی و فرزندان کم توان ذهنی و جسمی از مهمترین مشکلات مردم سیستان و بلوچستان بر اثر عدم آگاهی و اطلاعات عمومی و پیشگیری است.
۱۲۹۶۱۲۳۰_۹۷۹۲۹۹۴۳۸۸۱۲۲۷۹_۶۶۷۶۷۳۹۱۴۵۲۵۸۲۹۷۵۸۳_o
حضور معتادان و مصرف کنندگان مواد مخدر در نزدیکی محل زندگی خانواده ها و آلودگی شدید محیط زیست و بیماریهای عفونی
۱۲۹۶۱۳۲۹_۹۷۹۲۹۹۵۶۵۴۷۸۹۳۳_۳۶۰۰۹۱۸۷۶۵۲۹۹۸۶۲۱۵۹_o
تهیه و فروش بسیار آلوده مواد غذایی و عدم نظارت مراکز بهداشتی در شهر و روستاهای سیستان و بلوچستان
۱۲۹۶۸۱۴۴_۹۷۹۲۹۹۷۱۲۱۴۵۵۸۵_۱۰۴۵۲۰۴۱۹۷۳۵۰۶۵۳۵۹_o
تهیه و توزیع گوشت گرم به شیوه سنتی و غیر بهداشتی در شهر زابل
۱۲۹۷۷۱۰۶_۹۷۹۲۹۹۶۷۸۸۱۲۲۵۵_۴۵۵۲۴۰۰۲۸۵۲۵۹۳۲۴۵۰۹_o
حضور مردم محروم سیستان و بلوچستان در مراکز درمانی که دچار بیماری عفونی و آسم شده اند.
۱۲۹۷۷۰۰۴_۹۷۹۳۰۰۳۸۲۱۴۵۵۱۸_۴۰۸۸۱۹۲۵۴۰۲۶۳۵۸۹۱۷۹_o
حضور مردم محروم سیستان و بلوچستان در مراکز درمانی که دچار بیماری عفونی و آسم شده اند.
۱۲۹۶۱۳۲۹_۹۷۹۲۹۹۷۹۵۴۷۸۹۱۰_۲۶۴۲۱۷۵۱۰۶۶۰۰۴۹۶۰۷۱_o
حضور مردم محروم سیستان و بلوچستان در مراکز درمانی که دچار بیماری عفونی و آسم شده اند.
۱۲۹۷۱۰۲۸_۹۷۹۲۹۹۸۲۸۸۱۲۲۴۰_۹۰۶۳۸۳۶۸۲۱۹۵۵۸۴۱۷۵۳_o
تهیه و توزیع گوشت گرم به شیوه سنتی و غیر بهداشتی در شهر زابل
۱۲۷۱۹۵۰۴_۹۷۹۲۹۹۸۹۸۸۱۲۲۳۳_۱۰۷۵۱۳۱۵۵۰۶۷۴۲۹۶۰۶_o
انتقال گوشت کشتار روز به شیوه سنتی و غیربهداشتی به مراکز توزیع و فروش در مرکز شهر
۱۱۱۶۷۹۸۷_۹۷۹۲۹۹۸۸۸۸۱۲۲۳۴_۲۲۸۵۸۴۹۵۳۸۳۴۹۳۹۶۶۳۵_o
محل آلوده فروش دام و طیور در مرکز شهر زابل
۱۲۹۶۷۴۳۷_۹۷۹۲۹۹۹۲۲۱۴۵۵۶۴_۵۴۴۶۲۸۶۵۵۷۸۷۲۵۳۶۲۷_o
محل جمع آوری باقی مانده کشتار روز در مرکز شهر
۱۲۹۰۱۳۴۴_۹۷۹۲۹۹۹۴۲۱۴۵۵۶۲_۶۹۵۴۳۹۰۱۳۵۸۴۴۰۵۹۹۱۲_o
محل نامناسب فروش البسه و پوشاک استفاده شده در مرکز اصلی شهر و عدم نظارت مسئولان
۱۲۹۱۶۰۶۸_۹۷۹۳۰۰۳۲۲۱۴۵۵۲۴_۵۹۳۴۶۹۶۰۵۹۸۸۱۶۵۲۶۸_o
حضور مردم محروم سیستان و بلوچستان در مراکز درمانی که دچار بیماری عفونی و آسم شده اند.
۱۲۹۷۱۰۶۵_۹۷۹۳۰۰۲۵۸۸۱۲۱۹۷_۵۹۵۱۴۶۳۱۸۲۸۴۳۶۲۲۷۶۷_o
حضور مردم محروم سیستان و بلوچستان که دچار بیماری عفونی و آسم شده اند در مراکز درمانی
۱۲۹۷۷۰۰۴_۹۷۹۳۰۰۳۸۲۱۴۵۵۱۸_۴۰۸۸۱۹۲۵۴۰۲۶۳۵۸۹۱۷۹_o
آلودگی زیست محیطی و غیر بهداشتی سیستان و بلوچستان
۱۲۹۷۳۵۱۱_۹۷۹۳۰۰۷۸۵۴۷۸۸۱۱_۸۵۲۴۵۴۲۳۴۶۸۵۹۲۴۵۶۳۵_o
ورود فاضلاب خانگی به محل زندگی روستائیان و آلودگی شدید زیست محیطی و ایجاد بیمارهای عفونی
۱۲۹۰۹۶۳۳_۹۷۹۳۰۰۸۳۸۸۱۲۱۳۹_۹۰۸۶۲۰۶۳۰۶۷۹۵۳۰۷۱۹۸_o

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *