کارگران سایت پسماند زباله کهریزک تهران / گزارش تصویری

کارگران سایت پسماند زباله کهریزک تهران در شرایط ناامن و غیر بهداشتی فعالیت می کنند. بسیاری از این کارگران قراردادی با فقدان امنیت شغلی مواجه هستند.

در ادامه گزارش تصویری را خبرگزاری ایلنا منتشر کرده است ببینید:

کارگران سایت پسماند۱۳

کارگران سایت پسماند۱۴

کارگران سایت پسماند۱۵

کارگران سایت پسماند۱۶

کارگران سایت پسماند۱۷

کارگران سایت پسماند۱۸

کارگران سایت پسماند۱۹

کارگران سایت پسماند زباله

کارگران سایت پسماند زباله۲

کارگران سایت پسماند زباله۳

کارگران سایت پسماند زباله۵

کارگران سایت پسماند زباله۶

کارگران سایت پسماند زباله۷

کارگران سایت پسماند زباله۸

کارگران سایت پسماند زباله۹

کارگران سایت پسماند زباله۱۰

کارگران سایت پسماند زباله۱۱

کارگران سایت پسماند زباله۱۲

کارگران سایت پسماند زباله۱۳

کارگران سایت پسماند۲۰

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *