برخورد تبعیض آمیز با زندانیان بهائی زندان یزد

زندانیان بهائی زندان یزد علیرغم اینکه واجد شرایط اعزام به مرخصی بر اساس قانون هستند اما با اعمال سلیقه دادستان و مسئولان زندان یزد بدون ذکر دلیل خاصی از بهره مندی از این امتیاز محروم مانده اند. این محرومیت سلیقه ای در مقایسه با شرایطی که برای سایر زندانیان فراهم است از وجود برخورد تبعیض آمیز با این زندانیان عقیدتی گواهی می دهد.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از فعالان حقوق بشر، زندان یزد، دارای بالاترین آمار زندانیان بهائی در بین شهرستان های ایران است. در حال حاضر، هشت شهروند بهائی (چهار زن و چهار مرد) در این زندان نگه داری می شوند.

مسئولین قضایی و زندان یزد بدون هیچ دلیل مشخصی از دادن مرخصی به این زندانیان امتناع می ورزند، رفتار سلیقه ای مسئولان امر این زندانیان عقیدتی را در معرض برخوردهای تبعیض آمیز و نابرابر که مغایر با قوانین داخلی و آئین نامه های سازمان زندانها است قرار داده است.

در حال حاضر شبنم متحد، اعظم مطهری، فریبا اشتری، ناطقه نعیمی، شمیم اتحادی، ایرج لهراسب، فریبرز باغی و ایمان رشیدی در این زندان به سر می برند.

شایان ذکر است، در بین این زندانیان، یک زوج بهائی (ایمان رشیدی و شبنم متحد) و یک مادر و پسر (اعظم مطهری و شمیم اتحادی) وجود دارند.

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *