پناه جوی ایرانی دهان و گوش خود را دوخت

پناهجوی ایرانی غلامرضا شیردم ۴۸ ساله ساکن نیغده از شهرهای ترکیه در اعتراض به عدم دریافت اجازۀ جهت دیدار همسر و فرزندانش در آلمان، دهان و گوشهایش را دوخت.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از پناه،وی اعلام کرد: کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد به خواسته های من پاسخ نمی دهد، من فقط آب و قند می خورم و اگر ظرف بیست روز آینده به خواستۀ من پاسخ ندهند چشم هایم را نیز خواهم دوخت.
این پناه جوی ایرانی ساکن ترکیه مدت سه سال عضو سازمان مجاهدین خلق بوده و به گفته خودش پس از رنج ها و آزارهایی که در کمپ اشرف از سوی سازمان مذکور متحمل شده و در طی آن مدت از ناحیه پا نیز آسیب دیده است، از سازمان مجاهدین خلق جدا شده و با اعلام برائت از آن ، خود را به کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در ترکیه معرفی کرده است.
به گفته غلامرضا شیردم با این که کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در ترکیه پرونده او را پس از بررسی به عنوان پناهنده پذیرفته اما همچنان سال هاست که در ترکیه سرگردان مانده و متاسفانه هیچ کشوری را برای اقامت به او معرفی نمی کنند.

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *