تصاویر چنارهای خشک شده در خیابان ولیعصر

از حدود ۶۰ هزار اصله چنار که حدود ۹۰ سال پیش در دوطرف خیابان ولیعصر کاشته شد کمتر از ۸ هزار درخت باقی ‌مانده است. با روند مرگ چنارها در سال‌های گذشته تا ۱۵ سال آینده در این خیابان هیچ درخت چناری وجود نخواهد داشت.

میتوانید تصاویر را در زیر مشاهده کنید:

 • ۰,,۱۶۹۵۹۲۳۶_۳۰۳,۰۰
 • ۰,,۱۶۹۵۹۲۴۵_۳۰۳,۰۰
 • ۰,,۱۹۳۰۵۵۲۰_۳۰۳,۰۰
 • ۰,,۱۹۳۰۵۵۳۵_۳۰۳,۰۰
 • ۰,,۱۹۳۰۵۵۳۷_۳۰۳,۰۰
 • ۰,,۱۹۳۰۵۵۴۱_۳۰۳,۰۰
 • ۰,,۱۹۳۰۵۵۴۴_۳۰۳,۰۰
 • ۰,,۱۹۳۰۵۵۴۹_۳۰۳,۰۰
 • ۰,,۱۹۳۰۵۵۵۳_۳۰۳,۰۰
 • ۰,,۱۹۳۰۵۵۵۶_۳۰۳,۰۰
 • ۰,,۱۹۳۰۵۵۵۸_۳۰۳,۰۰
 • ۰,,۱۹۳۰۵۵۵۹_۳۰۳,۰۰
 • ۰,,۱۹۳۰۵۵۶۰_۳۰۳,۰۰
 • ۰,,۱۹۳۰۵۵۶۱_۳۰۳,۰۰
 • ۰,,۱۹۳۰۵۵۶۳_۳۰۳,۰۰
 • ۰,,۱۶۹۵۹۲۳۶_۳۰۳,۰۰
 • ۰,,۱۶۹۵۹۲۴۵_۳۰۳,۰۰
 • ۰,,۱۹۳۰۵۵۲۰_۳۰۳,۰۰
 • ۰,,۱۹۳۰۵۵۳۵_۳۰۳,۰۰
 • ۰,,۱۹۳۰۵۵۳۷_۳۰۳,۰۰
 • ۰,,۱۹۳۰۵۵۴۱_۳۰۳,۰۰
 • ۰,,۱۹۳۰۵۵۴۴_۳۰۳,۰۰
 • ۰,,۱۹۳۰۵۵۴۹_۳۰۳,۰۰
 • ۰,,۱۹۳۰۵۵۵۳_۳۰۳,۰۰
 • ۰,,۱۹۳۰۵۵۵۶_۳۰۳,۰۰
 • ۰,,۱۹۳۰۵۵۵۸_۳۰۳,۰۰
 • ۰,,۱۹۳۰۵۵۵۹_۳۰۳,۰۰
 • ۰,,۱۹۳۰۵۵۶۰_۳۰۳,۰۰
 • ۰,,۱۹۳۰۵۵۶۱_۳۰۳,۰۰
 • ۰,,۱۹۳۰۵۵۶۳_۳۰۳,۰۰
 • خیابان ولیعصر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Post source : دویچه وله

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *