کارگران آبفای اهواز دو ماه مزد پرداخت نشده طلبکارند

دستمزد فروردین و اردیبهشت سال جاری حدود ۲۵۰ کارگر آبفای اهواز هنوز پرداخت نشده است.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از ایلنا، تعدادی از کارگران شرکت آبفای اهواز از دو ماه طلب مزدی رداخت نشده خود خبر دادند.

بنا بر این اظهارات، حقوق فروردین و اردیبهشت این کارگران با گذشت سه ماه از سال جاری هنوز پرداخت نشده است.

از قرار معلوم، شمار این کارگران ۲۵۰ نفر اعلام شده است که در این میان ۱۱۰ نفر از این کارگران دارای قرارداد پیمانکاری بوده و ۱۴۰ نفر دیگر دارای قرارداد دائمی هستند.

لازم به یادآوری است، در ابتدای سال جاری نیز کارگران آبفای اهواز با گذشت بیست و دو روز از شروع سال جدید، بابت باقیمانده مطالبات مزدی وبیمه ای مربوط به سال ۹۴وعیدی سال ۹۵ هیچگونه دریافتی نداشته اند.

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.