وخامت حال احسان مازندرانی در سی و پنجمین روز از اعتصاب غذا

احسان مازندرانی در ٣۵امین روز از اعتصاب غذا به علت افت فشار بیهوش و به بهداری اوین منتقل شد.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از ایلنا، ملیحه حسینی همسر احسان مازندرانی از انتقال همسرش به علت افت فشار ناشی از اعتصاب غذا خبر داد و گفت: به گفته همبندان  حال عمومی احسان مازندرانی مساعد نیست.

به گفته هم بندان مدیر مسئول سابق روزنامه فرهیختگان حال عمومی احسان مازندرانی وخیم است.

تا لحظه ارسال این خبر از وضعیت سلامت احسان مازندرانی خبری در دست نیست.

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *