تجمع کارگران نساجی شین بافت سنندج

 تعداد ۲۵نفر از کارگران کارخانه نساجی شین بافت با تجمع در مقابل اداره کار سنندج، خواهان بازگشت به کار خود شدند. این کارگران که ۶ ماه قبل بوسیله کارفرما اخراج و برای دریافت بیمه بیکاری معرفی شده بودند، بعداز پایان این مدت، جهت پیگیری وضعیت کاری شان در مقابل اداره کار تجمع کردند.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از کمیته هماهنگی، بر پایه این گزارش در جواب خواست بازگشت به کار کارگران، مسئولین اداره کار عنوان کرده اند که کارفرما در معرفی کارگران به بیمه بیکاری، دچار نوعی اشتباه شده و باید کارگران به مدت ۱۸ماه به بیمه بیکاری معرفی می کرد.

هم چنین گفته اند که نماینده کارفرما جهت پیگیری مشکلات کارگران در وقت مقرر، اقدام لازم به عمل نیاورده و باید مشکلات آنها در کمیسون استان بررسی شود.

این در حالی است که کارگران می گویند کارفرما به آنها  تعهد کرده بود که بعداز اتمام مدت بیمه بیکاری، به سر کارهای شان باز می گردند.

بنا به گفته کارگران نساجی شین بافت، این کارخانه هنور مشغول به کاراست و تولید را ادامه می دهد و این ترفند کارفرما، تنها برای بیکارکردن ما کارگران است.

لازم به ذکر است که در طول مدت اعتراض کارگران، نماینده کارفرما آقای مهندس آزادی در این اداره حضور داشت.

این اعتراض به مدت ۳ساعت از ۸ صبح تا۱۱ظهر ادامه یافت و با این جمله از طرف مسئولین اداره کار خطاب به کارگران به پایان رسید: “این همه بیکارهستند، شماها هم مثل بقیه بیکاران”.

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *