اجرای حکم یک سال حبس تعزیری شیدا تأیید، شهروند بهایی

روز پنجشنبه سوم تیر ماه، شیدا تأیید جهت گذراندن دوران حبس یک ساله خود به زندان بابل منتقل شد.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، در تاریخ سوم تیر ماه ۱۳۹۵، محکومیت یک ساله شیدا تأیید به اجرا در آمده و این شهروند بهایی از سوی مأموران امنیتی در شهرستان نور بازداشت و به  زندان بابل انتقال یافت.

شیدا تایید، شهروندبهایی اهل شهرستان نور، در بهمن ماه ۱۳۹۱ بازداشت و پس از چندین روز بازجویی در اسفندماه ۱۳۹۱ با قرار وثیقه از زندان آزاد گردید.

محکومیت وی به یک سال حبس تعزیری در سال ۱۳۹۴ صادر و طی روز پنجشنبه سوم تیر ماه ۱۳۹۵ به اجرا در آمده است.

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *