تایید حکم اعدام برای متهم به قتل بدون جسد مقتول

حکم قصاص مردی که متهم است دوستش را به قتل رسانده و جسدش را آتش زده، در حالی تأیید شد که جسد مقتول همچنان پیدا نشده ‌است.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از شرق، هرچند اعترافات متهم به قتل (رامین) منجر به پیداشدن جسدی نشد و ردی هم از اینکه واقعا این قتل اتفاق افتاده باشد به دست نیامد اما با توجه به اعترافات متهم و همچنین پیدا نشدن ردی از مقتول (پدرام) و شکایت اولیای دم، کیفر خواست علیه رامین صادر و پرونده برای رسیدگی به شعبه ١١٣ وقت دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد. در ابتدای جلسه رسیدگی به این پرونده، نماینده دادستان کیفر خواست را خواند و از آن دفاع کرد و سپس با توجه به درخواست اولیای دم که صدور حکم قصاص بود، درخواست صدور حکم قانونی کرد.

با پایان گفته‌های متهم هیأت قضات وارد شور شدند و متهم را با توجه به اعترافاتی که «مقرون به واقع» تشخیص داده شد، به قصاص محکوم کردند.

اما این رأی در دیوان‌عالی کشور تأیید نشد و قضات اعلام کردند باید برای پیداشدن جسد تحقیق بیشتری شود. با توجه به ایراد وارده، متهم یک‌ بار دیگر پای میز محاکمه رفت و گفته‌های قبلی خودش را تکرار کرد. او با پافشاری گفت که مرتکب قتل شده ‌است و علتش هم تعرض بوده که به همسرش شده ‌است. یک ‌بار دیگر هیأت قضات رأی قصاص صادر کردند و این بار شعبه ٣٩ دیوان‌ عالی کشور رأی قصاص را علیرغم پیدا نشدن جسد مقتول تأیید کرد.

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *