انصراف پزشکان از کار در زندان ها به دلیل حقوق بسیار پایین

رئیس سازمان زندانها با اشاره به کاهش تمایل پزشکان به کار در زندانها گفت که وزارت بهداشت باید زندانها را همچون نقاط محروم دانسته و خدمات را به داخل زندان تسری دهد. وی «ریزش پزشک» در زندان ها را خطرساز عنوان کرده و با مقایسه حقوق پزشکان زندان و پزشکان خانواده، حقوق پزشکانی که در زندان کار می کنند را یک دهم این پزشکان اعلام کرد.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از مهر، اصغر جهانگیر در خصوص نگرانی های اخیر وزیر بهداشت درخصوص وضع بهداشت و درمان زندان ها گفت: “این نگرانی را هم ما نسبت به مجموعه بهداشت و درمان کشور داریم چرا که متعلق به همه افراد است”.

وی افزود: “باید برای زندان ها یک محیط بهداشتی در نظر گرفته شود و خدماتی که در بیرون از زندانها به مردم ارائه می شود به زندانیان هم داده شود”.

رئیس سازمان زندانها با تاکید بر ضرورت همکاری دولت در این خصوص گفت: “انتظار داریم مجموعه دولت به ویژه وزارت بهداشت طبق قولها و وعده هایی که داده اند، یاری کرده و به مسائل بهداشت و درمان زندان ها توجه کنند”.

جهانگیر به بازدیدهای سال گذشته و اخیر وزیر بهداشت از زندان ها اشاره و تصریح کرد: “امیدوارم وزیر به قولهای مساعدی که داده است، عمل کند تا نگرانی های ما و وزارت بهداشت رفع شود”.

کمبود پزشک در زندان ها

جهانگیر در ادامه و در خصوص وضعیت فعالیت و حضور پزشکان در زندان ها اظهار داشت: “با توجه به طرح پزشک خانواده، با یک ریزش جدی در رابطه با حضور پزشکان در زندان ها مواجه بودیم”.

وی افزود: “در بیرون از زندانها یعنی در مجموعه دولت پول بسیار خوبی به پزشکان شرکت کننده در این طرح داده می شود و این در حالی است که پزشکانی که با سازمان زندان ها قرارداد می بندند، یک دهم این مبلغ را دریافت می کنند”.

عدم تمایل پزشکان به حضور در زندان ها خطر ساز است

رئیس سازمان زندان ها با بیان اینکه پزشکان تمایلی به حضور در زندان ها ندارند، گفت: “ریزش پزشک در زندان ها می تواند خطرساز باشد و مشکلات جدی را به همراه بیاورد”.

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *