احضارجعفر عظیم زاده و شاپور احسانی راد جهت محاکمه به دادگاه انقلاب شهرستان ساوه

جعفر عظیم زاده و شاپور احسانی راد جهت محاکمه به شعبه اول دادگاه انقلاب و شعبه ۱۰۱ کیفری شهرستان ساوه احضار شدند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از اتحادیه آزاد کارگران، بر اساس احضاریه ای که به این دو عضو هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران ابلاغ شده است آنان در ۸ شهریور ماه در شعبه ۱۰۱ کیفری و ۱۴ شهریور ماه در شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان ساوه مورد محاکمه قرار خواهند گرفت.
شاکی هر دو پرونده ای که بر علیه شاپور احسانی راد و جعفر عظیم زاده در دو دادگاه کیفری و انقلاب تشکیل شده است کارفرمای کارخانه نورد لوله صفا است.
بر اساس کیفر خواستی که در شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان ساوه بر علیه «جعفر عظیم زاده» و «شاپور احسانی راد » صادر شده است آنان متهم به “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور” و “تبلیغ بر علیه نظام جمهوری اسلامی” شده اند.
همچنین بر اساس کیفر خواست دادگاه شعبه ۱۰۱ کیفری شهرستان ساوه آنان متهم به “تشویش اذهان عمومی”، “اخلال در نظم عمومی” و “جعل عنوان و شغل مرتبط با دادن مشاوره حقوقی به کارگران” شده اند.
مصادیق هر دو کیفر خواست دادگاه های انقلاب و کیفری شهرستان ساوه در رابطه با ۵ اتهام این دو فعال کارگری، تشکیل و مدیریت اتحادیه آزاد کارگران ایران و فعالیت های صنفی از قبیل دادن مشاوره به کارگران نورد لوله صفا و مصاحبه و نوشتارهای آنان در مورد مسائل کارگری است.
شاپور احسانی راد و جعفر عظیم زاده به دنبال اعتصاب و تجمعات کارگران کارخانه نورد و لوله صفا در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۴، به ترتیب در روزهای ۲۶ اردیبهشت ماه و ۳ خرداد ماه همان سال بازداشت و در ۲۰ خرداد ماه با قرار وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی آزاد شدند.
پرونده های این دو فعال کارگری در طول یک سال گذشته مسکوت گذاشته شده بود اما با آغاز اعتصاب غذای «جعفر عظیم زاده» و «اسماعیل عبدی» و مقاومت و ایستادگی آنان در مقابل امنیتی کردن اعتراضات صنفی کارگران و معلمان، به جریان انداخته شد و سه روز پس از پایان اعتصاب غذای جعفر، وی جهت ارائه آخرین دفاعیات به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ساوه احضار شد.
ب

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *