صدور حکم حبس و جریمه نقدی برای ۱۹ شهروند در اهواز

۱۹ شهروند اهل شوش ازسوی شعبه ۱۰۱ دادگاه انقلاب این شهرستان در استان خوزستان به دو سال حبس و جریمه نقدی محکوم شدند.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، شعبه ۱۰۱ دادگاه انقلاب شهرستان شوش، ۱۵ تن از این فعالین اهوازی را به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق تخریب اموال دولتی به دو سال حبس تعزیری و ۴ شهروند دیگر را به ۲۰ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم کرده است.

هویت این افراد در پی می‌آید:

١- محمد دبات ۲۲ ساله فرزند سمیر

٢- سعید آلِ‌بوعینى ۲۷ ساله فرزند عاشور

٣- یابر(جابر) کنانى ۲۷ ساله فرزند محسن

۴- أحمد دبات ۲۴ ساله فرزند بدیر

۵- أحمد دبات ۲۱ ساله فرزند سمیر

۶- عبدالإمام کنانى ۳۰ ساله فرزند محسن

٧- کاظم چنانیان ۲۵ ساله فرزند صغیر

٨- قاسم سعدى آلِ‌کثیر ۲۰ ساله فرزند کریم

٩- محمد کنانى ۲۲ساله فرزند جمعه

١٠- مصطفى اسماعیلى ۲۴ ساله فرزند سبیتى

١١- عبدالإله موسوى ۲۲ ساله فرزند جاسم

١٢- کریم کنانى ۲۰ ساله فرزند عبدالنبى

١٣- محمد آلِ‌کثیر ۲۰ ساله فرزند مطیر

١۴-محمد صگورى ۲۵ ساله فرزند سویف

١۵- على بیت علیوى ۲۵ ساله فرزند عجم

۱۶- هادی دوله‌آل‌بوعینی ۱۸ ساله ( جریمه نقدی)

۱۷ـ حامد کنانی ۱۷ ساله فرزند قاسم (جریمه نقدی)

۱۸- قاسم مهریه ۱۵ ساله (جریمه نقدی)

۱۹- عباس کنانی ۱۸ ساله فرزند محمد (جریمه نقدی)

 این افراد در اواخر سال ۱۳۹۴ توسط اداره اطلاعات شوش دستگیر شدند و هم اکنون بدون رعایت اصل تفکیک جرایم در زندان فجر دزفول نگهداری می‌شوند.

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *