سفره خانوارهای ایرانی کوچک‌تر شد

افزایش قیمت مواد خوراکی سفره ایرانیان را را کوچکتر کرده است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی از کاهش ۱.۳ درصدی حجم مصرف سرانه مواد غذایی در ایران خبر داده است.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از رادیو زمانه، بانک مرکزی علام کرده که سرانه مصرف مواد غذایی خانوارهای ایرانی طی یک دهه گذشته ۴۷ کیلوگرم کاهش یافته است.

سرانه مصرف مواد عذایی جمعیت شهرنشین ایران در سال ۸۴، ۳۱۹ کیلوگرم اعلام گشته و در سال گذشته به ۲۷۲ کیلوگرم تنزل یافته است.

این گزارش نشان می‌دهد که در فاصله سال‌های ۹۲ تا ۹۴ نیز سرانه مصرف مواد غذایی ساکنان مناطق شهری ۲ کیلوگرم کاهش یافته است.

در میان مواد غذایی مورد بررسی در گزارش بانک مرکزی نان با ۲۲ کیلوگرم بیشترین میزان کاهش را داشته است. سرانه مصرف نان از ۱۱۹ کیلوگرم در سال ۸۴ به ۹۷ کیلوگرم در سال گذشته کاهش یافته است.

پس از نان سرانه مصرف شیر با ۱۴ کیلوگرم کاهش در رتبه دوم قرار داد. مصرف شیر از ۵۳ کیلوگرم در سال ۸۴ به ۳۹ کیلوگرم در سال ۹۴ کاهش یافته است.

مصرف برنج به عنوان یکی دیگر از مواد غدایی پرمصرف خانوارهای ایرانی نیز در یک دهه گذشته ۱۰ کیلوگرم کمتر شده و از ۴۳ کیلوگرم در سال ۸۴ به ۳۴ کیلوگرم در سال گذشته تنزل یافته است.

میانگین مصرف گوشت قرمز هم در خانوارهای ایرانی طی یک دهه گذشته ۲ کیلوگرم کاهش داشته است. سرانه مصرف گوشت قرمز در سال ۸۴، ۱۴ کیلوگرم بوده است. بانک مرکزی سرانه مصرف این کالا در سال گذشته را ۱۲ کیلوگرم اعلام کرده است.

علاوه بر سرانه گوشت قرمز، میزان مصرف گوشت حیوانات دریایی نیز ۲ کیلوگرم کمتر شده و از ۵ کیلوگرم به ۳ کیلوگرم رسیده است. همزمان با کاهش مصرف گوشت قرمز و گوشت حیوانات دریایی، مصرف گوشت پرندگان افزایش یافته است.

بانک مرکزی میانگین مصرف گوشت پرندگان در سال ۹۴ را ۲۷ کیلوگرم اعلام کرده که ۵ کیلوگرم بیشتر از میزان مصرف در سال ۸۴ است.

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *