شکنجه و تحقیر یک زندانی عقیدتی با لقب دادن وی به “داعشی”

طی روز های گذشته، مامورین زندان رجایی شهر ضمن تحقیر کردن یک زندانی سنی مذهب، وی را مورد ضرب شتم و شکنجه قرار داده اند.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، سلیمان پیروتی، زندانی عقیدتی زندان رجایی شهر، روز دوشنبه اول آذر ماه، بدلیل ناراحتی قلبی به بیمارستان رجایی شهر کرج اعزام شد. مامورین اعزام ضمن بستن دست و پای این زندانی به تخت، تحت این عنوان که این زندانی داعشی است، وی را مورد ضرب و شتم قرار داده و به وی آب دهان انداختند. این درحالی است که سلیمان پیروتی به دلیل وخامت حال، توانایی صحبت کردن و تکان دادن هیچ یک از اعضای بدنش را نداشته و دست و پایش به تخت زنجیر بوده است.

گفتنی است که این زندانی به مدت ۲۴ ساعت از استفاده از دارو و سرویس بهداشتی محروم بوده و سرانجام با در خواست خود به زندان بازگردانده شده است.

سلیمان پیروتی متاهل و دارای سه فرزند از سال ۹۴ با حکم ۵ سال حبس در زندان رجایی شهر نگهداری می شد.

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *