بازگشت مهدی معتمدی‌مهر به زندان علیرغم نظر پزشکی قانونی

مهدی معتمدی مهر از اعضای دفتر سیاسی نهضت آزادی ایران، علیرغم پایان دوره محکومیت خود به زندان بازگشت تا چند ماه حبس اضافه با عنوان «غیبت» بگذراند.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از کلمه، معتمدی مهر در حالی ناگزیر به بازگشت به زندان شد که حکم چهارساله وی در تاریخ ۸ آذرماه به اتمام می رسید و به دلیل بیماری قلبی و سابقه سنکوپ در زندان پزشک قانونی صراحتا با اعلام خطرناک بودن شرایط زندان برای وضعیت بیماری توصیه به عدم تحمل کیفر برای وی نموده بود

معتمدی مهر سه ماه قبل به توصیه پزشک زندان و با موافقت دادستانی برای مراجعه به پزشکی قانونی به مرخصی پزشکی اعزام شده بود که علیرغم تعلل دادستان در اعلام نظر پیرامون نامه پزشکی قانونی تا هفته گذشته، این مرخصی به عنوان غیبت محسوب شد و آقای معتمدی به رغم پایان یافتن رسمی دوره محکومیت چهار ساله ناگزیر به بازگشت به زندان رجایی شهر و تحمل غیر منطقی چندماه حبس اضافه به عنوان غیبت شده است.

معتمدی مهر در آبان ماه ۱۳۹۰ در نامه ای به وزیر اطلاعات وقت از رفتارهای ِغیرقانونی و غیراخلاقی ماموران وزارت اطلاعات شکایت کرده و مصادیقی را برشمرده بود.

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *