کارگران روزمزد نی‌بر مجتمع نیشکر هفت‌تپه تجمع کردند

حدود ۱۵۰ نفر از کارگران نی‌بر روزمزد نیشکر هفت‌تپه امروز در اعتراض به کاهش چند‌ صد‌ هزار تومانی مزدشان از ابتدای آبان‌ماه سال جاری، تجمع کردند.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از ایلنا، حدود ۱۵۰ کارگر نی‌بر روز‌مزد نیشکر هفت‌تپه که به کاهش چند صد هزار تومانی مزدشان از ابتدای آبان‌ماه سال جاری معترضند، صبح امروز، دوم دی‌ماه با ترک محل کارشان در مزارع نیشکر، در مقابل ساختمان صنعتی مجتمع در شوش تجمع کردند.

به گفته یکی از کارگران نی‌بر حاضر در این اجتماع صنفی، دلیل اعتراض امروز آنان بی‌توجهی کارفرما به پرداخت مطالبات کارگران نی‌بر روزمزدی است. این کارگران به تبع نداشتن قرارداد کار و حق بیمه از حداقل‌های قانونی کار محروم هستند.

به گفته این کارگر، از ابتدای آبان‌ماه که بهره‌برداری مزارع نی‌شکر آغاز شده است. کارفرما در محاسبه پرداخت دستمزد ماهانه آنان همانند قبل به صورت روزمزدی عمل نکرده است.

طبق اظهارات وی، از قرار معلوم کارفرما از آبان‌ماه مبنای محاسبه دستمزد کارگران روزمزدی نی‌بر را تناژی قرار داده است که با این وضعیت دستمزد هر یک از کارگرانی که نتوانند طبق محاسبات جدید کارفرما نی از مزارع ببرند چند صد هزار تومان کاهش می‌یابد.

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.