دانا لنج آبادی به دادگاه احضار شد

دانا لنج آبادی، فعال مدنی مریوانی امروز پس از مراجعه به دادگاه این شهرستان با کفالت آزاد شد.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از موکریان، شعبه اول دادیاری دادگاه عمومی و انقلاب مریوان روز چهارشنبه ١۵ دیماه ١٣٩۵ برای دانا لنج آبادی برگ احضاریه ای جهت ادای توضیحات فرستاد که وی امروز شنبه ١٨ دیماه به این شعبه مراجعه کرد.

لنج آبادی، اداره اطلاعات مریوان را به عنوان شاکی خود نام برد و گفت: “طی احضاریەای کە از سوی شعبە اول دادیاری دادگاە مریوان برایم فرستادە بودند امروز بە دادگاە رفتم کە قاضی شعبه بە اتهام تبلیغ علیە نظام جمهوری اسلامی می خواست اقدام به بازداشت من کند”.

وی افزود: “اداره اطلاعات از من شکایت کرده و عنوان اتهامی تبلیغ علیه نظام بود که مصادیق آن از طریق فضای مجازی و حمایت از کولبران و تجمع برای تانکرهای سوخت بود”.

در پایان قاضی مربوطه پس از اخذ توضیحات از این فعال مدنی با تودیع کفالت (فیش حقوقی کارمندی) اجازه خروج از دادگاه را به او می دهد.

دانا لنج آبادی شهریورماه سال ١٣٩۴ پس از تحمل ٢٠ ماه حبس از زندان مرکزی مریوان آزاد شد.

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *