مدیرمسئول و خبرنگار موج به اتهام “افترا و تهمت” به مقامات مجرم شناخته شدند

کسائیان گفت: مدیرمسئول و خبرنگار خبرگزاری موج به اتهام افترا و تهمت به مقامات و نهادها با اکثریت آرائ مجرم شناخته شدند.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل ازمیزان، سخنگوی هیئت منصفه دادگاه مطبوعات بیان کرد: مدیرمسئول و خبرنگار خبرگزاری موج به اتهام افترا و تهمت به مقامات و نهادها با اکثریت آرائ مجرم شناخته شدند، همچنین هیئت منصفه مطبوعات استان تهران به اتفاق آراء متهمان را مستحق تخفیف دانست.

وی افزود: همچنین در رسیدگی به تخلفات مدیرمسئول و خبرنگار خبرگزاری موج در اتهام نشرمطالب خلاف واقع و پخش شایعات با اکثریت آرائ مجرم شناخته نشدند.

سخنگوی هیئت منصفه مطبوعات در ادامه بیان کرد: در جریان رسیدگی به پرونده های این هفته دادگاه مطبوعات، پرونده خبرگزاری مهر نیز مورد رسیدگی قرار گرفت که این خبرگزاری به اتهام نشرمطالب خلاف واقع و افشای مطالب دادگاه با اکثریت آرائ مجرم شناخته نشد.

در جلسه این هفته دادگاه مطبوعات پرونده‌ خبرگزاری مهر و موج در شعبه ۶ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی شقاقی مورد رسیدگی قرار گرفت.

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *