اعتصاب ۳۰۰۰ کارگر مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه

روز دوشنبه ۱۱ بهمن، حدود ۳۰۰۰ تن از کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در مقابل شرکت دست به اعتصاب و اعتراض صنفی زدند.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از ایلنا، اعتصاب کارگران از روز چهارشنبه ششم بهمن در واکنش به پرداخت نشدن معوقات مزدی آنان آغاز شده است.

یکی از کارگران گفت که «بعد از تجمع روز ۱۰ بهمن کارگران، کارفرما بر اساس صورت جلسه ای که در روز های اخیر تنطیم کرده بود یک ماه از معوقات مزدی کارگران بخش صنعتی و گروهی از کارگران بخش کشاورزی را پرداخت کرد که در نتیجه آن، کارگران خشمگین شدند.»

براساس این صورت جلسه، کارفرمای نیشکر هفت‌تپه تصمیم گرفته بود که حقوق آذر ماه کارگران را در فاصله روزهای ۱۲ تا ۱۵ بهمن، حقوق دی ماه را هفته اول اسفند، عیدی پاداش سال جاری را از ۲۰ تا ۲۵ اسفند و حقوق بهمن ماه را از ۲۵ تا پایان سال جاری پرداخت کند.

و نیز، به نقل از یک کارگر شرکت کننده در اعتصاب، تشدید اعتراض های کارگری در مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در حالی ادامه دارد که در چند روز گذشته «هیچ مقام دولتی» پیگیر مطالبات آنها نبوده است.

او با اشاره به اینکه کارگران در اجتماع روز دوشنبه خود همچنین خواستار تغییر برخی عوامل مدیریت خصوصی مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه هستند، افزود: اگر دست کم پاداش و بهره برداری سال‌های ۹۴ و ۹۵ بههمراه حقوق کامل آذر ماه آنها پرداخت شود، دلیلی برای استمرار این اعتراض صنفی وجود ندارد.

بر اساس این گزارش، بیش از ۲۵۰ تن از کارگران بازنشسته این مجتمع که هنوز نتوانسته‌اند مطالبات بازنشستگی خود را از کارفرما دریافت کنند در این اجتماع چند روزه شرکت کرده اند.

آنها همچنین خواستار پرداخت شدن حق بیمه دوران بیکاری کارگران نی بر که در فاصله سالهای ۶۸ تا ۹۲در مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه مشغول کار بوده‌اند، هستند.

بر اساس گزارش ها، مشکلات اقتصادی این مجتمع پس از واگذاری آن به بخش خصوصی در اسفند سال گذشته بیشتر شده است.

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *