درخواست چند تن از زندانیان بند نسوان: شهناز اکملی را آزاد کنید!

نرگس محمدی، گلرخ ایرایی، آتنا دائمی و مریم اکبری منفرد، چهارتن از زندانیان ساسی بند نسوان زندان اوین، در یادداشتی با ابراز نگرانی از وضعیت شهناز اکملی، مادر مصطفی کریم بیگی (جان‌باخته عاشورای ۸۸) که هم‌اکنون در سلول‌های انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین به سر می‌برد، خواستار آزادی بی‌قیدوشرط او شدند.

متن این یادداشت که برای انتشار در اختیار تارنگار حقوق بشر در ایران قرار گرفته است، در پی می‌آید:

با خبر شدیم یکی از مادران شریف ایران، شهناز اکملی، مادر شهید مصطفی کریم بیگی که در جریان اعتراضات عاشورای ۸۸ به ضرب مستقیم گلوله کشته شد، بازداشت و در سلول‌های انفرادی بند ۲۰۹ به سر می‌برند.

طی این سال‌ها، درخواست این مادر، شناسایی آمران و عاملان قتل فرزندش بوده و به دلیل پافشاری برای عدالت، همواره رنج‌های فراوانی را متحمل شده‌اند!

مادری دلسوز که همواره یار و همراه خانواده‌های جان‌باختگان و زندانیان سیاسی بوده‌اند.

ما امضاکنندگان این نامه، ضمن ابراز نگرانی از شرایط این مادر رنج‌کشیده، نسبت به تداوم بازداشت ایشان معترض بوده و خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط این مادر عزیز هستیم.

نرگس محمدی- آتنا دائمی- مریم اکبری منفرد- گلرخ ایرایی

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.