مدیران مسئول روزنامه های گسترش صنعت و وطن امروز مجرم شناخته شدند

دبیر هیات منصفه مطبوعات استان تهران: مدیر مسئول روزنامه “گسترش صنعت” در خصوص عنوان اتهامی “انتشار مطالب محاکمات دادگاه قبل از صدور رأی”مجرم اما مستحق تخفیف دانسته شد.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، علی‌اکبر کساییان در مصاحبه با خبرنگار صدا و سیما افزود: جلسه رسیدگی به اتهامات مدیران مسئول روزنامه‌های  “گسترش صنعت” و “وطن امروز” در شعبه ششم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی شقاقی با حضور اعضای هیات منصفه مطبوعات استان تهران و نماینده مدعی‌العموم در دادگاه مطبوعات برگزار شد.

وی گفت: اعضای هیات منصفه مطبوعات استان تهران با ختم رسیدگی به اتهامات مدیر مسئول روزنامه “گسترش صنعت” وارد شور شدند و مدیر مسئول این روزنامه را در خصوص “نشر مطالب خلاف واقع”با اکثریت آرا مجرم تشخیص نداد.
دبیر هیات منصفه مطبوعات استان تهران افزود: اعضای این هیات متهم پرونده را در خصوص “انتشار مطالب محاکمات دادگاه قبل از صدور رأی” با اکثریت آرا مجرم تشخیص داد.

وی ادامه داد: همچنین هیات منصفه مطبوعات استان تهران با اکثریت آرا مدیر مسئول این نشریه را مستحق تخفیف دانست.
کساییان گفت: در ادامه این جلسه دادگاه به پرونده مدیر مسئول روزنامه “وطن امروز” با سه عنوان اتهامی رسیدگی شد که با ختم رسیدگی به این پرونده اعضای هیات منصفه مطبوعات استان تهران وارد شور شد و متهم پرونده را در خصوص “نشر مطالب خلاف مصوبات شورای عالی امنیت ملی” با اکثریت آرا مجرم تشخیص نداد.
وی افزود: اعضای این هیات مدیر مسئول روزنامه وطن امروز را در خصوص عنوان اتهامی ” نشر مطالب خلاف واقع” موضوع شکایت سازمان بهزیستی به اتفاق آرا مجرم ندانست.

دبیر هیات منصفه مطبوعات استان تهران گفت: همچنین هیات منصفه مطبوعات متهم پرونده را در خصوص عنوان اتهامی “افترا” با شکایت وکیل مهدی هاشمی به اتفاق آرا مجرم نشناخت.

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *