تحصن شماری از کارگران کارخانه قند ممسنی

شماری از کارگران کارخانه قند ممسنی از چند روز پیش برای دریافت حقوق های معوق خود جلوی در ورودی این کارخانه دست به تجمع و تحصن زده اند.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، نماینده این کارگران به سایت نورآنلاین، گفته است: «۳۶ ماه است که حقوق نگرفته ایم و تا زمانی که به مطالبات خود نرسیم این تحصن هر روز در ساعت اداری ادامه خواهد داشت. کارخانه قند ممسنی سالهاست که با تعطیلی مواجه شده است اما هنوز کارگران مطالبات زیادی دارند و هدف ما از این تجمع متوجه کردن مسئولین شهرستانی، استانی و کشوری به مسائل کارخانه و درخواست های کارگران است. ما فقط در جلوی کارخانه تجمع و تحصن می کنیم و این به معنی اغتشاشیا دست زدن به کار غیر متعارف نیست.»

کارخانه قند ممسنی چند سال پیش به بخش خصوصی واگذار شد اما «خریدار آن که ساکن تهران است به تعهداتش عمل نکرد و باعث شده شرایط نامناسبی گریبان گیر کارگران این کارخانه شود. بسیاری از مسئولان این شهر خواهان بازگشت این کارخانه به زیر مجموعه وزارت صنعت و معدن شده اند» یا اینکه «در یک مزایده مجدد کارخانه رو به متقاضیان جدید واگذار گردد و یا اینکه بعنوان مطالبات به خود کارگران این کارخانه واگذار شود.»

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *