اجرای حکم اعدام سه زندانی در زندان قزلحصار کرج

امروز یکشنبه ۱۵ اسفندماه، سه زندانی با اتهامات مربوط به مواد مخدر و قتل، در زندان قزلحصار کرج اعدام شدند.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، صبح روز جاری ۱۵ اسفندماه، حکم اعدام دو زندانی با اتهام “حمل و نگهداری مواد مخدر” و یک زندانی با اتهام “قتل و حمل و نگهداری مواد مخدر” در زندان قزلحصار کرج اجرا گشت.

هویت این زندانیان، عیسی چرامی، از واحد دو سالن سه زندان قزلحصار، مصطفی قربانی، از واحد دو سالن یک و مهدی جعفری احراز شده است

اتهام این زندانیان عیسی چرامی و مصطفی قربانی “حمل و نگهداری مواد مخدر” عنوان شده است.

گفتی است، مهدی جعفری، زندانی منتقل شده از زندان رجایی شهر کرج، به حمل و نگهداری ۱۵۵ کیلو مخدر صنعتی کراک و قتل متهم بوده است.

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *