۱۶۴ هزار کلاس درس در کشور نیازمند مقاوم سازی‌ است

به گفته رییس سازمان نوسازی بیش از ۱۶۴ هزار کلاس درس در کشور نیاز به بازسازی دارد که چنانچه منابع کافی در اختیار آموزش‌وپرورش قرار گیرد مقاوم‌سازی این مدارس از ضرورت‌های اجتناب ناپذیر می‌باشد.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، محمدتقی نظرپور در گفت‌وگو با ایسنا، درباره  مدارس  و کلـاس‌های درس مشمول طرح بازسازی و مقاوم‌سازی اظهار کرد: در خصوص مقاوم‌سازی کلاس‌های نیازمند مقاوم‌سازی نیز در صد عملکرد بالغ بر ۲۴ درصد است، بااین‌حال در اولویت بندی ایمن سازی مدارس با توجه به زلزله خیزی کشور سایر بلایای طبیعی، اولویت اول ایمن سازی مدارس به بازسازی کلاس‌های فرسوده و غیراستاندارد که اصطلاحاً تخریبی نامیده می‌شوند، اختصاص می‌یابد.

رییس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور با بیان اینکه به راین اساس بازســازی ۶۸۰۰۰ کلاس درس تخریبی با اعتبار بالغ بر ۱۲۰ هزار میلیارد ریال در اولویت وزارت آموزش و پرورش است گفت: بدیهی اســت چنانچه منابع کافی دراختیار قرار گیرد، مقاوم سازی بیش از ۹۶ هزار کلاس درس نیازمند مقاوم سازی نیز از ضرورت‌های اجتناب‌ناپذیر وزارت آموزش و پرورش است که در مجموع بیش از ۱۶۴ هزار کلاس درس را شامل می‌شود.

نظرپور ادامه داد: همچنین لیســت مدارس فاقد سیســتم گرمایشــی اســتاندارد، علیرغم اطلاعات موجود در شناسنامه فنی فضا، از آنجایی که  در ســال ۱۳۸۹ یعنی شش سال قبل و با تمرکز بر استحکام مدارس برداشت شده است بنابراین طی مدت فوق سیستم‌های گرمایشی مدارس نیز دچار فرسودگی شده اســت و این سیستم‌ها به طور مستمر نیازمند بروز رسانی است.

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *