تهران و فارس؛ صدور حکم اعدام برای دو متهم

دستگاه قضایی در دو استان تهران و فارس برای دو متهم حکم اعدام صادر کرده است.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، یک متهم بعد از اقرار به قتل روانه زندان و پرونده وی بعد از کامل شدن تحقیقات به شعبه ۱۱ دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد و متهم روز گذشته مقابل قاضی متین راسخ پای میز محاکمه قرار گرفت. اولیای‌دم در این جلسه درخواست قصاص کردند و در آخر هیئت قضایی بنا به درخواست اولیای‌دم متهم را به قصاص محکوم کرد.

همچنین طی ماه‌های گذشته پرونده قتلی که در مرودشت رخ داده با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری ارسال شده و جلسه رسیدگی به این پرونده در شعبه سوم کیفری یک تشکیل گشته است. در این جلسه اولیای دم درخواست مجازات متهمان را مطرح کردند.

سپس هر دو متهم به دفاع از خود پرداخته و بار دیگر جزییات قبلی را مطرح کردند. بدین ترتیب ختم جلسه رسیدگی اعلام و یکی از متهمان به قصاص و دیگری به ۲۵ سال زندان محکوم شد. این حکم در دیوان عالی کشور تأیید شده است.

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.