مدیر مسئول خبرگزاری ایسنا مجرم شناخته شد

سخنگوی هیات منصفه مطبوعات گفت: مدیران مسئول خبرگزاری ایسنا مجرم شناخته شد.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از میزان، علی اکبر کسائیان اظهارکرد: رسیدگی به پرونده مدیران مسئول خبرگزاری ایسنا در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی کشکولی برگزار شد.

وی گفت: در این جلسه به اتهامات مدیر مسئول خبرگزاری ایسنا به اتهام افترا، نشر اکاذیب رسیدگی شد که با اکثریت ارائ مجرم شناخته شد و هیات منصفه مطبوعات وی را با اکثریت آرائ مستحق تخفیف دانست.

 

 

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *