خشت های کودکی؛ کودکان کار کوره های آجرپزی / گزارش تصویری

کودکان کار کوره های آجر پزی بی رنگ تر از تصاویری که هرروز در زندگی میبینیم نیستند، ولی جانی در آنهاست که مارا به خویشتن می خواند.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از مهر، کودکانی که همچون خشت های خام با جهانی سرشار از آرزو و رویا پای در آن گذارده و در میان آتش سوزناکش پخته که شاید هم میسوزند. هر ساله با شروع فصل گرم و گذرا از بارش ها کوره های آجر پزی میهمان کودکانی میشوند که در زمان های دیگر بدلیل درس یا کار کمتر یا باراش ها نیستند و اوج زمان بازدهی همین فصل است.

کودکانی که برای کار بیشتر و کمک به پدر همپای بقیه اعضای خانواده درگیر و دار این کار میشوند. روزگار کودکی و بازی و رویا را در میان خشت ها جستجو میکنند.

 • کودک کار, آجرپزی
 • کودک کار, آجرپزی
 • کودک کار, آجرپزی
 • کودک کار, آجرپزی
 • کودک کار, آجرپزی
 • کودک کار, آجرپزی
 • کودک کار, آجرپزی
 • کودک کار, آجرپزی
 • کودک کار, آجرپزی
 • کودک کار, آجرپزی
 • کودک کار, آجرپزی
 • کودک کار, آجرپزی
 • کودک کار, آجرپزی
 • کودک کار, آجرپزی
 • کودک کار, آجرپزی
 • کودک کار, آجرپزی
 • کودک کار, آجرپزی
 • کودک کار, آجرپزی
 • کودک کار, آجرپزی
 • کودک کار, آجرپزی
 • کودک کار, آجرپزی
 • کودک کار, آجرپزی
 • کودک کار, آجرپزی

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *