پنجاه درصد از شبکه آب‌رسانی استان زنجان فرسوده است

معاون بهره‌برداری شرکت آب و فاضلاب شهری استان زنجان گفت: هزار و ۶۰۰ کیلومتر از شبکه آب‌رسانی استان زنجان یعنی معادل ۵۰ درصد فرسوده است.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از خبرگزاری مهر، ایرج نادرخانی به فرسودگی شبکه‌های آب در استان زنجان اشاره کرد و گفت: هزارو ۶۰۰ کیلومتر از شبکه‌های آب‌رسانی استان زنجان معادل ۵۰ درصد فرسوده است و نوسازی شبکه‌های آبرسانی به اعتبارات زیادی نیاز دارد.

معاون بهره بهرداری شرکت آب و فاضلاب شهری استان زنجان گفت: مصرف آب شرب شهری در شهر زنجان بالاتر از میانگین استاندارد جهانی است و باید مدیریت مصرف آب و نوسازی شبکه های آبرسانی مورد توجه قرار گیرد.

نادرخانی تاکید کرد: نبود الگوی مصرف آب مشکل مهمی در مدیریت مصرف منابع آب است و کسری آب ورودی به سدها موجب فشار به آب‌های زیرزمینی می‌شود.

او همچنین گفت: ۷۱۰ هزار نفر در ۲۱ شهر استان زنجان تحت پوشش آبفای شهری قرار دارند. حدود ۷۷ درصد نیاز مشترکین از طریق آب‌های زیرسطحی (بیش از ۵۳ میلیون متر مکعب) و حدود ۲۳ درصد آن (بیش از ۱۶ میلیون متر مکعب) از طریق برداشت از سد تهم تامین می‌شود.

نادرخانی تصریح کرد: در حال حاضر ۱۷ هزار حلقه چاه آب داریم. بیش از ۷هزار حلقه چاه غیرمجاز است. تعداد چاه‌های آب شرب شهری و روستایی هم به ۵۰۰ حلقه چاه هم نمی‌رسد.

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *