آب غیربهداشتی
  • یک محله با کودکان بی‌شناسنامه

    نامش نوبنیاد است، محله‌ای که قریب به اتفاق کودکان و دانش‌آموزانش فاقد شناسنامه و والدینشان یا معتاد و یا ...

    نامش نوبنیاد است، محله‌ای که قریب به اتفاق کودکان و دانش‌آموزانش فاقد شناسنامه و والدینشان یا معتاد و یا زندانی هستند. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از مهر، نوبنیاد ۲۰۰ خانوار دارد و به‌تا ...

    Read more