آتش زدن قرآن
  • بازداشت یک زن به اتهام آتش زدن قرآن

    خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه در خبری که بر روی خروجی وب‌سایت خود قرار داده است، اعلام کرد "عوامل ح ...

    خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه در خبری که بر روی خروجی وب‌سایت خود قرار داده است، اعلام کرد "عوامل حفاظت دادگستری استان تهران" یک زن را به اتهام آتش زدن قرآن به هنگام ورود به یک مجتمع قضایی بازدا ...

    Read more