آذری
  • احضار یک فعال مدنی آذری به دادگاه

    بهنام شیخی، فعال مدنی آذری به دادگاه تهران احضار شد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، بهنام شیخی، فعال ...

    بهنام شیخی، فعال مدنی آذری به دادگاه تهران احضار شد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، بهنام شیخی، فعال مدنی که چندی پیش به دلیل شرکت در مراسم جهانی زبان مادری بازداشت‌شده بود؛ به دادگاه استان تهران ...

    Read more