آراز خاصه تراش
  • حکم حبس سه فعال مدنی در خوی اجرا شد

     با اجرای حکم حبس "امین حاجیلو“ ، " آراز خاصه تراش“ و "اسلام علی اکبرلو“ ، این سه فعال مدنی جهت تحمل حبس ...

     با اجرای حکم حبس "امین حاجیلو“ ، " آراز خاصه تراش“ و "اسلام علی اکبرلو“ ، این سه فعال مدنی جهت تحمل حبس یک ماهه به زندان خوی منتقل شدند. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از مجموعه فعالان حقو ...

    Read more