آسو رستمی
  • ضرب و شتم  آسو رستمی در بند ۸ اوین

     صبح یکشنبه ، ۱۳ دی ۱۳۹۴ ، آسو رستمی، زندانی سیاسی زندان اوین، توسط  یکی از مسئولین زندان مورد  و ضرب و ش ...

     صبح یکشنبه ، ۱۳ دی ۱۳۹۴ ، آسو رستمی، زندانی سیاسی زندان اوین، توسط  یکی از مسئولین زندان مورد  و ضرب و شتم قرار گرفت.  به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، آسو رستمی زندانی محبوس در زندان اوین توسط یک ...

    Read more