آسو رمضان زاده
  • آزادی آسو رمضان زاده با قرار وثیقه

    آسو رمضان زاده، شهروند سقزی، با قرار وثیقه از بازداشتگاه اطلاعات آزاد شد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ای ...

    آسو رمضان زاده، شهروند سقزی، با قرار وثیقه از بازداشتگاه اطلاعات آزاد شد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، آسو رمضان زاده پس از دوماه بازداشت، با قرار وثیقه ۲۵۰ میلیون تومانی از بازداشتگاه اطلاعات ...

    Read more