آفتاب و گرمای هوا
  • مرگ کشاورز دزفولی هنگام کار در مزرعه

    پیرمردی حدودا ۶۵ ساله هنگام کار در مزرعه در شهر امام از توابع دزفول جان باخت. به گزارش تارنگار حقوق بشر د ...

    پیرمردی حدودا ۶۵ ساله هنگام کار در مزرعه در شهر امام از توابع دزفول جان باخت. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، تعدادی از اهالی شهر امام روز چهارشنبه در تماس با ایرنا اظهار داشتند: «جسد این پیرمرد ک ...

    Read more