آلودگی نفتی
  • دریای خزر قربانی فاضلاب و آلودگی نفتی

    پدر علم کویرشناسی ایران درخصوص آلودگی آب دریای خزر گفت که آلودگی دریای خزر روز به روز بیشتر می شود و دریا ...

    پدر علم کویرشناسی ایران درخصوص آلودگی آب دریای خزر گفت که آلودگی دریای خزر روز به روز بیشتر می شود و دریای خزر قربانی فاضلاب و آلودگی های نفتی کشورهای حاشیه است. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به ...

    Read more