آمنه رضائیان
  • اعدام یک زن زندانی در کاشمر

    روز پنج شنبه ۲۶ فروردین ماه، حکم اعدام یک زن زندانی به اتهام مرتبط با مواد مخدر در زندان کاشمر اجرا شد. ب ...

    روز پنج شنبه ۲۶ فروردین ماه، حکم اعدام یک زن زندانی به اتهام مرتبط با مواد مخدر در زندان کاشمر اجرا شد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، آمنه رضائیان، ۴۳ ساله، اهل شهرستان تایباد در استان خراسان، ر ...

    Read more