آموزش و پرورش فارس
  • هفده هزار نفر در فارس بی سواد هستند

    معاون سواد آموزی آموزش و پرورش فارس گفت که طبق آمارهای موجود حدود ۱۷ هزار فرد بی سواد در فارس شناسایی شده ...

    معاون سواد آموزی آموزش و پرورش فارس گفت که طبق آمارهای موجود حدود ۱۷ هزار فرد بی سواد در فارس شناسایی شده که ۱۷ درصد آن در شهرستان شیراز است. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از مهر، عیسی ملک ...

    Read more