ابراهیم عالی‌پور
  • خودکشی ابراهیم عالی‌پور، شاعر نوپرداز

    عالی‌پور مقابل بیمارستان دانشگاه پزشکی اهواز با اسلحه خود را کشت. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به ن ...

    عالی‌پور مقابل بیمارستان دانشگاه پزشکی اهواز با اسلحه خود را کشت. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از رادیو زمانه، رضا رفیعی، مدیر روابط عمومی اورژانس اهواز به برخی خبرگزاری‌های داخلی گفته اس ...

    Read more