اتاقک کارگری
  • مصدومیت پنج گارگر در اثر انفجار گاز

    سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران انفجار و آتش سوزی در یک اتاقک کارگری به دلیل نشت گاز ...

    سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران انفجار و آتش سوزی در یک اتاقک کارگری به دلیل نشت گاز خبر داد و گفت: در این حادثه پنج کارگر نوجوان و جوان افغان دچار سوختگی شدند. به گزارش تارنگار حق ...

    Read more