اتحادیه های صنفی
  • پلمب ۶۹ واحد صنفی پوشاک در تهران

    یکی از مقامات دادستانی تهران، طی روز جاری، از پلمب ۶۹ واحد صنفی پوشاک در این استان خبر داد. به گزارش تارن ...

    یکی از مقامات دادستانی تهران، طی روز جاری، از پلمب ۶۹ واحد صنفی پوشاک در این استان خبر داد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از مهر، قطبی معاون دادسرا، در مورد اقدامات صورت گرفته بر روی برنده ...

    Read more