اتهام مرتبط با مواد مخدر
 • اعدام پنج زندانی در زندان کرمان

  سحرگاه روز پنجشنبه بیستم آبان ماه، پنج زندانی با اتهام مرتبط با مواد مخدر در زندان کرمان اعدام شدند. به گ ...

  سحرگاه روز پنجشنبه بیستم آبان ماه، پنج زندانی با اتهام مرتبط با مواد مخدر در زندان کرمان اعدام شدند. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، حکم اعدام پنج زندانی که با اتهام مرتبط با مواد مخدر در زندان کر ...

  Read more
 • اعدام یک زندانی در زندان مرکزی گرگان

   روز یک‌شنبه ۲۴ مردادماه، یک زندانی با اتهام مرتبط با مواد مخدر، در زندان مرکزی شهر گرگان به طناب دار آوی ...

   روز یک‌شنبه ۲۴ مردادماه، یک زندانی با اتهام مرتبط با مواد مخدر، در زندان مرکزی شهر گرگان به طناب دار آویخته شد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، حکم اعدام یک زندانی به نام حمیدرضا روستا صفت، روز ی ...

  Read more
 • زاهدان؛ اعدام دست کم هشت زندانی

  حکم اعدام هشت زندانی طی چند روز گذشته در زندان مرکزی زاهدان اجرا شد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران،  ...

  حکم اعدام هشت زندانی طی چند روز گذشته در زندان مرکزی زاهدان اجرا شد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، سه متهم به قتل در تاریخ ۷ اردیبهشت ماه و پنج زندانی با اتهام مرتبط با مواد مخدر در تاریخ ۴ اردی ...

  Read more
 • اعدام چهار زندانی در ارومیه

  روز سه شنبه ۳۱ فرودین ماه، چهار زندانی محبوس در زندان ارومیه به دار آویخته شدند. به گزارش تارنگار حقوق بش ...

  روز سه شنبه ۳۱ فرودین ماه، چهار زندانی محبوس در زندان ارومیه به دار آویخته شدند. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، حکم اعدام مجید مرادی، احمد محی، علیرضا ساریان و منصور رازیانی، با اتهام مرتبط با مو ...

  Read more
 • اعدام یک زندانی در اصفهان

  روز سه شنبه ۱۳ بهمن ۹۴، یک زندانی در زندان دستگرد اصفهان به طناب دار آویخته شد. به گزارش تارنگار حقوق بشر ...

  روز سه شنبه ۱۳ بهمن ۹۴، یک زندانی در زندان دستگرد اصفهان به طناب دار آویخته شد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، روز گذشته یک زندانی افغان به اتهام مرتبط با مواد مخدر در زندان دستگرد اصفهان اعدام ش ...

  Read more
 • اعدام دو زندانی در اصفهان

  روز دوشنبه ۲۸ دی ۹۴، دو نفر در زندان دستگرد اصفهان به طناب دار آویخته شدند. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ...

  روز دوشنبه ۲۸ دی ۹۴، دو نفر در زندان دستگرد اصفهان به طناب دار آویخته شدند. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، احمد امینی و مجید سمیع عادل به اتهام مرتبط با مواد مخدر در زندان دستگرد اصفهان اعدام شدن ...

  Read more