اجرای حکم زندان
  • سینا روانکرد به زندان منتقل شد

    سینا روانکرد ، شهروند بهایی ،به زندان منتقل شد به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از بهایی نیوز، س ...

    سینا روانکرد ، شهروند بهایی ،به زندان منتقل شد به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از بهایی نیوز، سینا روانکرد شهروند بهایی ساکن یاسوج به زندان منتقل شد .این شهروند بهایی که در سال گذشته بارها ا ...

    Read more